Тревомат създава собствен сочен фураж целогодишно

TrevoMat дава възможност за целогодишно производство на сочни зелени фуражи в резултат на хидропонно отглеждане на покълнали житни, технически, маслодайни и бобови семена.

Обикновено се използват семена на ечемик, пшеница, овес, царевица, слънчоглед, лупина, както самостоятелно, така и в различни смеси. Произведените фуражи TrevoMat се основават на иновативна австралийска технология от 2014 година, като имат изключително висока хранителна стойност, както за домашните животни - крави, птици, коне, свине, овце и кози, така дори и за животните от зоопарка. Фуражът TrevoMat се произвежда в непрекъснат цикъл през цялата година, без значителни разходи, с минимално участие на труд.

Намалете своята зависимост от традиционни фуражни ресурси и капризите на времето, станете независими, като поемете контрола върху програмата за изхранване и продуктивност на своите животни още днес!